You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Włókno pokarmowe w żywieniu królików

Królik domowy jest monogastrycznym zwierzęciem roślinożernym, a jego fizjologia trawienia jest dobrze przystosowana do znacznego spożycia włókna surowego znajdującego się w ścianach komórkowych roślin. Układ pokarmowy królika składa się z prostego żołądka i jelita cienkiego, w których zachodzi trawienie składników pokarmowych takich jak białka, węglowodany proste oraz tłuszcze...

Czytaj dalej

Wpływ żywienia na rozród loch

Wśród producentów prosiąt krąży określenie, że sektor krycia i porodówka to serce całej fermy. Zaniedbania i niedociągnięcia pojawiające się na tym etapie produkcji są nie do naprawienia na kolejnych. Dlatego bardzo istotnym aspektem jest pełne wykorzystanie możliwości zwierząt przebywających w tym sektorze. Bardzo duże zmiany można osiągnąć odpowiednio modyfikując żywienie loch.

Czytaj dalej

Wrzody żołądka - narastający problem w produkcji tuczników

Nagłe padnięcia świń w ostatniej fazie tuczu, to coraz częściej spotykany problem na fermach zajmujących się tuczem importowanych warchlaków. Bardzo często wnioski są jednoznaczne i wskazują sekcyjnie, że przyczyną padnięcia były wrzody żołądka. Niestety, za ich powstawa- nie prawie nigdy nie odpowiada jeden czynnik.

Czytaj dalej

Fitaza w żywieniu drobiu - część I

Rynek enzymów to szybko rozwijający się segment rynku dodatków paszowych. W 2018 r. wartość światowego rynku enzymów paszowych osiągnęła wartość 1,18 mld USD. Szacuje się, że do 2022 r. jego wartość przekroczy 1,5 mld USD, przy wzroście CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) pomiędzy 7,0% a 7,5% w latach 2016-2022.Liczby te obrazują jak duże znaczenie w żywieniu zwierząt zwłaszcza monogastrycznych ma aplikacja enzymów paszowych.

Czytaj dalej

GMO w pigułce

Z definicji (Dz. U. 2001 Nr 76 poz. 811) genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) stanowią jednostkę biologiczną (z wyłączeniem człowieka), w której materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Powstają one wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji genetycznej. Rośliny i nasiona genetycznie modyfikowane (GM) posiadają wbudowany do genomu, pozyskany od innego organizmu fragment informacji genetycznej, tzw. transgen. Jego wprowadzenie pozwala na szybkie i precyzyjne uzyskanie materiału o założonych cechach, takich jak: odporność na herbicydy (czyli chemiczne środki ochrony roślin), szkodniki, choroby wirusowe, grzybowe, bakteryjne, niekorzystne warunki środowiska (zasolenie gleby, mróz, susza, metale ciężkie). Ponadto proces ten pozwala na poprawę lub nadanie nowych cech jakościowych organizmów (głównie warzyw i owoców).

Czytaj dalej

Fitaza w żywieniu drobiu - część II

W komórkach roślinnych fityniany występują głównie w formie fityny – soli potasowych i magnezowych, rzadziej wapniowych. Ich rozmieszczenie w ziarniakach i nasionach różni się pomiędzy roślinami. W przypadku roślin jednoliściennych (pszenica, jęczmień, ryż) fityniany zlokalizowane są głównie w warstwie aleuronowej, z kolei w kukurydzy ponad 80% występuje w bielmie. Natomiast w nasionach roślin strączkowych fityniany akumulują się w liścieniu, a wewnątrz nasion soi są rozmieszczone równomiernie. Różnice pomiędzy roślinami występują także w samej zawartości kwasu fitynowego, która w zbożach waha się od 0,5 do 2,0%.

Czytaj dalej

Jak przygotować idealną kiszonkę?

O tym, czy hodowla bydła będzie przynosiła zysk w największym stopniu decyduje dostępność do pasz objętościowych dobrej jakości. Jak wyprodukować kiszonkę z kukurydzy, która spełni wymagania wysokowydajnych krów i pozwoli nam na uzyskanie satysfakcjonujących wyników hodowlanych, a jednocześnie oszczędność w kwestii ewentualnej konieczności zakupu pasz treściwych i koncentratów? Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bowiem czynników determinujących wysoką jakość kiszonek jest dużo.

Czytaj dalej

Odchów cieląt – przyrosty masy ciała

Jednym z celów w odchowie cieląt jest podwojenie urodzeniowej masy ciała w 60 dni. Jeżeli więc nowonarodzone cielę ważyło 37 kg, to po dwóch miesiącach powinno ważyć 74 kg. Badania wskazują, że intensywne żywienie w okresie odchowu cieląt ma kluczowe znaczenie w rozwoju tkanki parenchymatycznej gruczołu mlekowego...

Czytaj dalej

Siara

Ażeby uzyskać dobre wyniki odchowu cieląt, w pierwszej kolejności należy skupić się na tym, aby podać nowonarodzonemu zwierzęciu dobrej jakości siarę - najcenniejszy pokarm w jego życiu.

Czytaj dalej

Pasza dla cieląt

W odchowie cieląt kluczową sprawą jest bardzo dobrej jakości starter, ponieważ to on stymuluje rozwój przewodu pokarmowego. Przy jego wyborze należy zwracać uwagę na zawartość skrobi i białka ogólnego oraz jego jakość. Na rozwój brodawek w żwaczu wpływa kwas masłowy i propionowy, produkty rozkładu skrobi.

Czytaj dalej