You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Czterofazowy program żywienia kurcząt brojlerów został dostosowany do wymagań nowoczesnych mieszańców kurcząt rzeźnych. Zapewnia właściwy poziom składników pokarmowych do optymalnego wykorzystania ich potencjału genetycznego. Stosowanie zalecanych okresów skarmiania poszczególnych mieszanek paszowych z nowatorskim programem świetlnym umożliwia uzyskanie wysokiego wyrównania stada i niskiego współczynnika wykorzystania paszy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji pasz, udziałów egzogennych enzymów oraz innych dodatków funkcjonalnych, mieszanki paszowe charakteryzują się wysokimi współczynnikami strawności składników pokarmowych przy obniżonej emisji substancji szkodliwych dla środowiska, w tym amoniaku i gazów cieplarnianych.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla kurcząt brojlerów:

 • Brojler 1 – do 8-9 dnia tuczu, 0.2-0.3 kg/szt.
 • Brojler 2 – od 9-10 dnia tuczu, maksymalnie 0.9-1.0 kg/szt.
 • Brojler 3 – od 19-20 dnia tuczu, minimum 2.5 kg/szt.
 • Brojler 4 – przez 5-6 dni przed ubojem.

W naszej ofercie dla kurcząt rzeźnych znajdują się również koncentraty do sporządzenia pasz z udziałem pszenicy (10%, 15%, 20% i 25%), przeznaczone na końcowe okresy tuczu:

 • Koncentrat Brojler 3 - 10% Pszenica – od 20 do 25 dnia tuczu.
 • Koncentrat Brojler 3 - 15% Pszenica – od 26 do 30 dnia tuczu.
 • Koncentrat Brojler 3 - 20% Pszenica – od 31 do 35 dnia tuczu.
 • Koncentrat Brojler 4 - 25% Pszenica – od 36 dnia do końca tuczu.

Aktualnie wiele dostępnych kokcydiostatyków nie wymaga okresu karencji. Umożliwia to zabezpieczenie stada przed kokcydiozą do samego końca tuczu, także w trakcie "ubiórek".

Program żywienia indyków został dostosowany do ptaków o wysokim potencjale genetycznym. Poziomy składników pokarmowych odpowiadają aktualnym rekomendacjom największych producentów piskląt, zapewniając odpowiednie tempo wzrostu. Komponenty w poszczególnych mieszankach zostały dobrane pod kątem wysokiej przyswajalności składników odżywczych oraz bezproblemowego pobierania paszy, szczególnie w początkowych fazach tuczu. Program dzieli się na sześć okresów skarmiania. Dla każdego z nich została dobrana odpowiednia wielkość granuli – od mikrogranulatu, przez granulat krótko cięty do standardowego granulatu o średnicy 3,2 mm. Wszystkie mieszanki zawierają maksymalne poziomy enzymów paszowych poprawiających wykorzystanie i strawność paszy. Prezentowany program żywienia indyków pozwala uzyskać najwyższą efektywność tuczu, przy zachowanym statusie zdrowotnym zwierząt.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla indyków rzeźnych:

 • Indyk 1 – do końca 3 tygodnia tuczu.
 • Indyk 2 – od początku 4 do końca 6 tygodnia tuczu.
 • Indyk 3 – od początku 7 do końca 9 tygodnia tuczu.
 • Indyk 4* – od początku 10 do końca 12 tygodnia tuczu.
 • Indyk 5* – od początku 13 do końca 15 tygodnia tuczu.
 • Indyk 6* – od początku 16 tygodnia tuczu.

* program pszeniczny w opcji

Zarówno w okresie reprodukcji, jak i tuczu skład diety, jej forma fizyczna oraz strawność determinują prawidłowy rozwój organizmu. Dzięki starannie dobranemu poziomowi składników pokarmowych oraz wysokiej jakości używanych surowców, nasze mieszanki paszowe zapewniają szybki wzrost kaczek, bardzo dobre wykorzystanie paszy i zdrowotność ptaków. Wszystkie mieszanki zawierają maksymalne poziomy enzymów paszowych, co dodatkowo zwiększa ich strawność. Nowoczesne linie mieszańców kaczek charakteryzują się wysokimi wymaganiami, nie tylko pod względem żywieniowym, ale także środowiskowym. Efektywne żywienie w połączeniu z odpowiednimi warunkami zootechnicznymi, pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie wysokiego potencjału genetycznego ptaków. W ofercie asortymentowej PIAST PASZE dla kaczek w tuczu znajdują się również mieszanki paszowe pełnoporcjowe produkowane na bazie surowców bez GMO.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla kaczek tuczowych i reprodukcyjnych:

 • Kaczka 1 – kaczki brojlery i kaczki reprodukcyjne do końca 3 tygodnia życia.
 • Kaczka 2 – kaczki brojlery od początku 4 tygodnia tuczu, kaczki reprodukcyjne od początku 4 do końca 10 tygodnia życia.
 • Kaczor – kaczki brojlery od początku 4 tygodnia tuczu.
 • Kaczka 1 Super – kaczki brojlery do końca 3 tygodnia tuczu.
 • Kaczka 2 Super – kaczki brojlery od początku 4 tygodnia tuczu.
 • Kaczka 3R – kaczki reprodukcyjne od początku 11 do końca 27 tygodnia życia.
 • Kaczka R – kaczki reprodukcyjne od początku 28 tygodnia życia (okres nieśności).

W naszej ofercie dla kaczek brojlerów znajduje się również mieszanka paszowa uzupełniająca – Koncentrat Kaczka 2 Pekin 25%, do sporządzenia pasz skarmianych od początku 4 tygodnia tuczu.

Program żywienia gęsi został opracowany w oparciu o wieloletnie obserwacje i doświadczenie naszych specjalistów oraz klientów. Innowacyjne mieszanki paszowe dla gęsi tuczowych i reprodukcyjnych zostały skomponowane w taki sposób, aby całkowicie zaspokoić wymagania pokarmowe tego gatunku drobiu. Wszystkie mieszanki paszowe produkowane są z przebadanych, bezpiecznych i wysokiej jakości komponentów. Właściwe żywienie w połączeniu z odpowiednimi warunkami zootechnicznymi, dostępem do wybiegu, pozwala na otrzymanie jak najlepszych wyników produkcyjnych. Dostępne są także mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla gęsi w tuczu w opcji bez GMO. Ze względu na naturalne, wodne środowisko życia gęsi, ich żywienie różni się od drobiu grzebiącego. Dlatego w diecie gęsi mogą być z powodzeniem stosowane różnego typu pasze gospodarskie, w tym głównie zielonki i rośliny okopowe. Są one chętnie pobierane i dobrze wykorzystywane przez te ptaki. Należy jednak pamiętać o sprawdzaniu ich pod kątem jakości. Nieodpowiedni dobór złej jakości surowców może skutkować pogorszeniem zdrowotności, a w skrajnych przypadkach powodować upadki ptaków.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla gęsi tuczowych i reprodukcyjnych:

 • Gęś 1 – brojlery gęsie i gęsi reprodukcyjne do końca 3 tygodnia życia.
 • Gęś 2 – brojlery gęsie od początku 4 do końca 8 tygodnia tuczu, gęsi reprodukcyjne od początku 4 do końca 12 tygodnia życia.
 • Gęś 3 – brojlery gęsie od początku 9 tygodnia tuczu.
 • Gęś 3R – gęsi reprodukcyjne od początku 13 do końca 31 tygodnia życia.
 • Gęś R – gęsi reprodukcyjne w okresie nieśności.
 • Gęś RS – gęsi reprodukcyjne w okresie spoczynku.

W ofercie PIAST PASZE, znajdują się również mieszanki paszowe uzupełniające, dostosowane do przygotowania pasz pełnoporcjowych bezpośrednio na fermie:

 • Koncentrat Gęś 2 30% – brojlery gęsie od początku 4 do końca 8 tygodnia tuczu.
 • Koncentrat Gęś 3 30% – brojlery gęsie od początku 9 tygodnia tuczu.
 • Koncentrat Gęś R 35% – gęsi reprodukcyjne w okresie nieśności.

W całym cyklu produkcyjnym kur niosek, bardzo ważnym okresem jest odchów młodych ptaków. Rekomendowane mieszanki pełnoporcjowe typu Kurczak pozwalają zaspokoić w pełni potrzeby żywieniowe kurcząt, umożliwiają uzyskać prawidłowo rozwinięte, zdrowe oraz wyrównane stado. Ponadto pasza Kurczak 3 to idealna mieszanka dla młodych kur niosek, pozwalająca na płynne przejście i przygotowanie ptaków na okres produkcji jaj. Dzięki zastosowaniu kilkustopniowego mlewnika walcowego mieszanki paszowe Nioska 1 i 2 zyskują idealną strukturę dla kur w okresie nieśności. Prawidłowe rozdrobnienie surowców paszowych zapewnia optymalny czas wyjadania mieszanki przez ptaki. Natomiast odpowiednio zbilansowane poziomy aminokwasów i kwasów tłuszczowych w paszy wpływają pozytywnie na masę i wielkość znoszonych jaj.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla kurcząt i niosek towarowych:

 • Kurczak 1 – do końca 8 tygodnia życia.
 • Kurczak 2 – od początku 9 do końca 16 tygodnia życia.
 • Kurczak 3 – od początku 17 tygodnia życia do 5% nieśności.
 • Kurczak 1A Super – do końca 2 tygodnia życia.
 • Kurczak 1B Super – od początku 3 do końca 8 tygodnia życia.
 • Kurczak 2 Super – od początku 9 do końca 16 tygodnia życia.
 • Nioska 1* – od 5% nieśności do końca 35 tygodnia życia.
 • Nioska 2* – od początku 36 tygodnia życia.

* opcja zgranulowania części frakcji drobnej

Receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt i niosek opracowano na podstawie wymagań żywieniowych nowoczesnych mieszańców kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych, a także wieloletnich obserwacji prowadzonych na fermach wewnętrznych. Właściwa struktura mieszanki ma kluczowy wpływ na wyrównanie stada, dlatego w pierwszym okresie odchowu polecamy mieszankę Kurczak R1 i R2 w formie kruszonki. Ważne, aby przez cały okres odchowu oraz podczas produkcji jaj kontrolować masę ciała ptaków, co pozwala prawidłowo ustalić dawkę pokarmową. Skarmianie mieszanką Kurczak R3 przygotowuje ptaki do intensywnej produkcji nieśnej. Odpowiedni termin jej wprowadzenia zależy od wieku, masy ciała kur oraz indywidualnych uwarunkowań na fermie. Mieszanki na okres produkcji jaj - Nioska R1 i R2 - w formie mlewnikowanej, skracają czas wyjadania dziennej dawki paszy. Ma to bezpośredni wpływ na wyniki produkcyjne, zwłaszcza w okresie letnim. Dla kogutów reprodukcyjnych polecamy mieszankę Kogut R.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla kurcząt i niosek reprodukcyjnych:

 • Kurczak R1 – do końca 3 tygodnia życia.
 • Kurczak R2 – od początku 4 do końca 20 tygodnia życia.
 • Kurczak R3 – od początku 21 do końca 22 tygodnia życia.
 • Nioska R1* – od początku 23 do końca 40 tygodnia życia.
 • Nioska R2* – od początku 41 tygodnia życia.
 • Kogut – koguty reprodukcyjne od początku 23 tygodnia życia.

* opcja zgranulowania części frakcji drobnej

Efektywne żywienie jest jednym z ważniejszych czynników, wpływających na potencjał produkcyjny zwierząt. Trzyfazowy program żywienia perlic został dostosowany do specyficznych potrzeb ptaków tego gatunku, intensywnie użytkowanych w kierunku mięsnym. Do mieszanek pełnoporcjowych dla perlic wprowadzono komponenty o wysokiej strawności i przyswajalności składników odżywczych, w tym między innymi surowce pochodzenia zwierzęcego, stymulujące także ptaki do pobrania paszy, szczególnie w początkowej fazie tuczu. Wszystkie mieszanki zawierają w swym składzie enzymy paszowe, które dodatkowo poprawiają wykorzystanie i strawność paszy. Program żywienia perlic PIAST PASZE gwarantuje właściwy poziom składników pokarmowych w poszczególnych etapach rozwoju i wzrostu ptaków, co zapewnia optymalne wyniki chowu oraz opłacalność produkcji.

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla perlic:

 • Perlica 1 – do końca 4 tygodnia tuczu.
 • Perlica 2 – od początku 5 tygodnia życia do 5 dni przed końcem tuczu.
 • Perlica 3 – przez 5-6 dni przed ubojem.