You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jak przygotować idealną kiszonkę?

O tym, czy hodowla bydła będzie przynosiła zysk w największym stopniu decyduje dostępność do pasz objętościowych dobrej jakości. Jak wyprodukować kiszonkę z kukurydzy, która spełni wymagania wysokowydajnych krów i pozwoli nam na uzyskanie satysfakcjonujących wyników hodowlanych, a jednocześnie oszczędność w kwestii ewentualnej konieczności zakupu pasz treściwych i koncentratów? Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bowiem czynników determinujących wysoką jakość kiszonek jest dużo.

Czytaj dalej

Odchów cieląt – przyrosty masy ciała

Jednym z celów w odchowie cieląt jest podwojenie urodzeniowej masy ciała w 60 dni. Jeżeli więc nowonarodzone cielę ważyło 37 kg, to po dwóch miesiącach powinno ważyć 74 kg. Badania wskazują, że intensywne żywienie w okresie odchowu cieląt ma kluczowe znaczenie w rozwoju tkanki parenchymatycznej gruczołu mlekowego...

Czytaj dalej

Siara

Ażeby uzyskać dobre wyniki odchowu cieląt, w pierwszej kolejności należy skupić się na tym, aby podać nowonarodzonemu zwierzęciu dobrej jakości siarę - najcenniejszy pokarm w jego życiu.

Czytaj dalej

Pasza dla cieląt

W odchowie cieląt kluczową sprawą jest bardzo dobrej jakości starter, ponieważ to on stymuluje rozwój przewodu pokarmowego. Przy jego wyborze należy zwracać uwagę na zawartość skrobi i białka ogólnego oraz jego jakość. Na rozwój brodawek w żwaczu wpływa kwas masłowy i propionowy, produkty rozkładu skrobi.

Czytaj dalej

Preparat mlekozastępczy

Po okresie podawania siary cielęta otrzymują do picia mleko pełne lub preparat mlekozastępczy. Często w systemach odchowu cieląt stosuje się dwa rodzaje preparatów mlekozastępczych. Pierwszy podaje się do 14 – 21 dnia życia. Następnie odpaja się zwierzęta preparatem na drugi okres odchowu, który najczęściej jest tańszy.

Czytaj dalej