You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Jest paszą przeznaczoną dla krów zasuszonych na okres ostatnich trzech tygodni przed wycieleniem, zagrożonych hipokalcemią.

 • W celu zapobiegania pojawianiu się gorączki mlecznej do paszy dodano chronione sole gorzkie, które nie wpływają negatywnie na pobranie suchej masy dawki pokarmowej.
 • Produkt zawiera w swoim składzie około 25% popiołu surowego, co jest wynikiem wysokich dawek wapnia, magnezu i soli gorzkich. Jest to konieczne do uzyskania oczekiwanego rezultatu przy zastosowaniu soli gorzkich w żywieniu krów zasuszonych.
 • Pasza zawiera żywe kultury drożdży, które w tym okresie pozytywnie wpływają na pobranie suchej masy dawki pokarmowej i jej wysoką strawność.
 • Zastosowany dodatek gliceryny, zwiększa ilość glukozy we krwi, co jest istotne w profilaktyce ketozy i stłuszczenia wątroby.
 • W celu ochrony wątroby przed jej stłuszczeniem do paszy dodano nierozkładaną w żwaczu metioninę i cholinę.
 • Zawarte w paszy składniki pokrywają zapotrzebowanie krów zasuszonych na witaminy, makro i mikroelementy.
 • Krowa PRESTART to kompleksowe rozwiązanie, które można stosować w profilaktyce hipokalcemii, a dodatkowo zapobiega występowaniu ketozy i stłuszczenia wątroby.


Jest specjalistyczną paszą o bardzo wysokiej zawartości energii, przeznaczoną dla krów w okresie okołoporodowym, na czas występowania deficytu energetycznego.

 • Idealnie sprawdza się w stadach krów mających problemy z chorobami metabolicznymi i rozrodem.
 • Mieszanka składa się z dużego udziału ziarna kukurydzy.
 • Pasza zawiera chronioną przed rozkładem w żwaczu metioninę i cholinę. Składniki te chronią wątrobę przed jej stłuszczeniem.
 • Metionina jest pierwszym aminokwasem limitującym produkcję mleka, dlatego jej dodatek przyczynia się do wzrostu wydajności mlecznej i zawartości białka w mleku.
 • Dodatek tłuszczu obojętnego na fermentację w żwaczu, ogranicza występowanie chorób metabolicznych, w tym ketozy oraz pozytywnie wpływa na wskaźniki rozrodu.
 • Dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae zabezpiecza żwacz przed zakwaszeniem
 • Zawiera glicerynę, która jest dodatkiem glukoplastycznym i polepszającym smakowitość paszy.


To dwa nowatorskie produkty białkowo-energetyczne, które mogą być jedynymi składnikami treściwymi w TMR lub PMR. Jest to rozwiązanie ułatwiające pracę i ograniczające pomyłki podczas przygotowywania dawek pokarmowych.

 • Produkty zawierają wysoki poziom białka ogólnego (28% i 32%), w tym znaczną ilość poekstrakcyjnej śruty sojowej.
 • Charakteryzują się odpowiednią zawartością białka rozkładalnego w żwaczu i trawionego w jelicie cienkim.
 • Dodany w bezpiecznej ilości azot niebiałkowy, w dawkach opartych na kiszonce z kukurydzy stymuluje rozwój mikroorganizmów w żwaczu.
 • W celu ograniczenia aktywności bakterii proteolitycznych zastosowano specjalistyczny dodatek, dzięki któremu część białka nie jest rozkładana w żwaczu, a jest trawiona w jelicie cienkim.
 • W składzie mają znaczy udział zbóż, a tym samym dużą zawartość skrobi. Dlatego produkty z Linii TMR TOTAL - to nie tylko mieszanki białkowe, ale jednocześnie pasze wysokoenergetyczne.
 • Zawierają kompleks dodatków chroniących krowy przed kwasicą żwacza.
 • Dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae wpływa pozytywnie na pobranie suchej masy TMR i jego strawność.
 • Idealnie komponują się w dawkach opartych na kiszonce z kukurydzy. Gwarantują wysoką produkcję mleka i dobrą zdrowotność krów.
 • Jest to praktyczne rozwiązanie, ograniczające ryzyko wystąpienia błędów, a dodatkowo oszczędzające czas i pieniądze.


Zalecana jest w szczególności na stacje paszowe i do robotów udojowych. Idealnie sprawdza się w żywieniu krów wysokowydajnych.

 • Pasze występują w dwóch wariantach: 18% i 21% białka ogólnego.
 • Charakteryzują się wysoką koncentracją energii, co przekłada się na wyższą produkcję mleka.
 • W mieszankach duży udział stanowi ziarno kukurydzy.
 • Produkty nie zakwaszają środowiska żwacza, między innymi ze względu na zawarte w ich składzie wysłodki buraczane. Są one surowcem wysokoenergetycznym, jednakże źródłem energii są pektyny, które stopniowo rozkładają się w żwaczu.
 • Do pasz dodano żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisae, które polepszają apetyt, strawność dawki, ograniczają zakwaszenie żwacza i zwiększają rozkład żwaczowy włókna.
 • W składzie występuje duży udział poekstrakcyjnej śruty sojowej. Wpływa to pozytywnie na podniesienie poziomu białka w mleku.
 • Dzięki zastosowaniu atrakcyjnego dla bydła aromatu, pasze charakteryzują się bardzo dobrą smakowitością oraz są chętnie pobierane przez krowy, stymulując je tym samym do częstego podchodzenia do stacji paszowej.
 • Wysoki udział melasy pozytywnie wpływa na smak i strukturę produktu.
 • Inwestycja w pasze z Linii IMPULS zwraca się w krótkim czasie. Można zaobserwować wyższą wydajność mleczną, polepszenie wskaźników rozrodu oraz zmniejszoną ilość krów zapadających na choroby metaboliczne.


To dwie mieszanki treściwe wysokoenergetyczne (18% i 22% białka ogólnego) dla krów o najwyższych wymaganiach białkowych i energetycznych.

 • Charakteryzują się bardzo wysoką zawartością skrobi – mniej więcej 40%.
 • W mieszankach występuje około 60% ziaren zbóż, w tym 30% ziarna kukurydzy.
 • Poza komponentami białkowymi nie zawierają produktów ubocznych z przemysłu spożywczego.
 • W składzie jest niewielka ilość azotu niebiałkowego.
 • W paszy występuje poekstrakcyjna śruta sojowa, będąca źródłem aminokwasów trawionych w jelicie cienkim.
 • Mieszanki w pełni pokrywają zapotrzebowanie na witaminy i mikroelementy krów będących w laktacji.
 • Zawierają dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae.
 • Ograniczają ujemny bilans energii, polepszając tym samym wyniki rozrodu.
 • Pasze są melasowane, chętnie pobierane przez zwierzęta.


To pięć pasz o zróżnicowanej zawartości białka ogólnego. Pozwala to idealnie dobrać optymalny produkt dla każdego stada krów w zależności od stosowanych pasz objętościowych. Mieszanki dedykowane krowom wysokowydajnym.

 • Pasze z Linii SUPER występują w pięciu wariantach: 18%, 20%, 22% , 25% i 28% białka ogólnego.
 • Charakteryzują się podwyższoną koncentracją energii, co wpływa m.in. na polepszenie wskaźników płodności.
 • W mieszankach występuje wysoki poziom skrobi.
 • Zawierają w swoim składzie ziarno kukurydzy, które niweluje skutki ewentualnych niedoborów energii w kiszonce z kukurydzy.
 • W skład pasz wchodzi poekstrakcyjna śruta sojowa.
 • W celu stabilizacji pH płynu żwaczowego i zabezpieczeniu przed wystąpieniem kwasicy do produktów dodano bufor i algi morskie.
 • W paszach występuje wysoka koncentracja dodatków mineralno-witaminowych.
 • Mieszanki z Linii SUPER to bogata oferta pasz, która doskonale sprawdzi się w każdym gospodarstwie.
 • Ogranicza skutki ujemnego bilansu energii.

To zestaw produktów przeznaczonych dla krów mlecznych i jałowizny.

 • Bogata oferta pasz z Linii OPTIMA pozwala dobrać produkt w zależności od rodzaju i jakości stosowanych pasz objętościowych. Dostępne w trzech wariantach: 19%, 22% oraz 25% białka ogólnego.
 • Jeden kilogram paszy pokrywa potrzeby energetyczne krów na produkcję minimum 2 kg mleka.
 • Zastosowano najlepsze jakościowo surowce i optymalnie je zbilansowano pod kątem jakości białka ogólnego i koncentracji energii.
 • Zawierają dodatek drożdży paszowych Saccharomyces cerevisae. Charakteryzują się one dużą zawartością dobrego jakościowo białka ogólnego oraz witamin z grupy B, które stymulują rozwój bakterii bytujących w żwaczu, odpowiedzialnych za rozkład włókna.
 • Możliwość wybrania jednej mieszanki dostosowanej do potrzeb gospodarstwa. Dany produkt może występować w dawkach pokarmowych zarówno dla krów mlecznych, jak również jałowizny.
 • Pasze są chętnie pobierane przez zwierzęta.
 • Linia pasz OPTIMA - to trzy ekonomiczne produkty, charakteryzujące się bogatym składem surowcowym.


To trzy ekonomiczne mieszanki treściwe z dodatkiem azotu niebiałkowego dla krów mlecznych.

 • Pasze zawierają 18%, 22% i 26% białka ogólnego, co pozwala na dobranie odpowiedniego produktu dla danego stada krów, niezależnie jakimi paszami objętościowymi są one żywione.
 • Mieszanki charakteryzują się optymalnym i różnorodnym składem.
 • Zawierają dużą ilość ziaren zbóż, a tym samym wysoki poziom skrobi, czyli łatwo dostępnej energii dla bakterii w żwaczu.
 • Skład paszy został zbilansowany pod kątem maksymalizacji produkcji białka mikrobiologicznego w żwaczu. Jest to najcenniejsze i najkorzystniejsze z punktu widzenia ekonomicznego źródło białka dla bydła.
 • Zastosowanie mieszanek treściwych z Linii PLUS w żywieniu krów mlecznych gwarantuje optymalizację poziomu mocznika w mleku.
 • Produkty z Linii PLUS są chętnie pobierane przez zwierzęta.


Korektory dla krów mlecznych - są to cztery produkty dla bydła, które w szybki sposób korygują zawartość białka lub energii w dawce pokarmowej. Jeden z nich jest mieszanką energetyczną, natomiast dwa pozostałe paszami wysokobiałkowymi.

Korektor ENERGY
 • Zawiera w swoim składzie ziarno kukurydzy i pszenżyta.
 • Zawartość skrobi wynosi ponad 50%.
 • Polecana w okresie występowania deficytu energii, ponieważ zawiera w składzie skrobię nierozkładalną w żwaczu, a będącą źródłem energii w jelicie cienkim. Ogranicza występowanie chorób metabolicznych, takich jak: ketoza czy stłuszczenie wątroby i poprawia wskaźniki rozrodu.
 • Idealnie sprawdza się w żywieniu krów w gospodarstwach, w których brakuje kiszonki z kukurydzy, lub zawartość skrobi w tej paszy objętościowej jest niska.
Korektor PROTEIN
 • Zawiera w swoim składzie wysoki poziom białka rozkładanego w żwaczu, którego część pochodzi z azotu niebiałkowego.
 • Charakteryzuje się bogatym składem surowcowym.
 • Korektor PROTEIN świetnie sprawdza się w dawkach pokarmowych, w których duży udział stanowi dobra jakościowo kiszonka z kukurydzy.
 • Przy nadmiarze energii w dawkach idealnie uzupełnia niedobór białka w żwaczu, zwiększając produkcję białka mikroorganizmów, co ma pozytywny wpływ na wzrost produkcji mleka.
 • W stadach krów charakteryzującym się niskim poziomem mocznika w mleku zastosowanie Korektora PROTEIN pozwala na szybką i ekonomiczną optymalizację zawartości tego parametru.
Korektor BY-PASS
 • Charakteryzuje się dużą zawartością białka ogólnego o wysokiej jakości.
 • W produkcie występuje znaczny udział poekstrakcyjnej śruty sojowej.
 • Zastosowano dodatek, dzięki któremu zwiększa się ilość białka, która nie ulega rozkładowi w żwaczu. Działanie tego produktu polega na redukcji aktywności bakterii proteolitycznych w żwaczu.
 • Podawanie Korektora PROTEIN BY-PASS nie skutkuje ponadnormatywnym poziomem mocznika w mleku.
 • Zwiększenie puli białka trawionego w jelicie wpływa pozytywnie na zawartość białka w mleku.
 • Idealnie sprawdza się w stadach krów żywionych dużą ilością kiszonki z traw lub lucerny o wysokiej zawartości białka ogólnego.
Korektor FAST MILK
 • Charakteryzuje się czterema źródłami białka ogólnego, o różnym tempie rozkładu w żwaczu.
 • Polecany dla krów mlecznych oraz dla jałówek.
 • Nie zawiera mocznika paszowego.
 • Szybko koryguje zawartość mocznika w mleku.
 • Sprawdza się w dawkach o wysokiej zawartości energii, zwiększając produkcję białka mikroorganizmów w żwaczu.
 • Występuje w opcji PASZA EUROPEJSKA


Koncentrat REKORD MILK
 • Przeznaczony dla krów wysokowydajnych.
 • Charakteryzuje się wysoką zawartością białka ogólnego.
 • W jego składzie występuje duża zawartość poekstrakcyjnej śruty sojowej i niewielka ilość azotu niebiałkowego.
 • W ogólnej zawartości białka, duży udział stanowi białko nierozkładane w żwaczu, a trawione w jelicie cienkim.
 • Zawiera kompleks dodatków zapobiegających zakwaszeniu żwacza są to: żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae, algi morskie i kwaśny węglan sodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa się strawność włókna surowego i polepsza pobranie suchej masy.
 • Występuje podwyższona zawartość witamin i mikroelementów.
 • Koncentrat został wzbogacony w β-karoten, który polepsza wskaźniki rozrodu.
 • Produkt zawiera preparat wiążący mykotoksyny.
 • Koncentrat REKORD MILK to wysoka jakość za optymalną cenę.
Koncentrat SOJA MILK
 • Charakteryzuje się około 50% udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej.
 • Zawiera dużą ilość białka nierozkładalnego w żwaczu, a trawionego w jelicie cienkim, co polepsza bilans aminokwasów egzogennych trawionych w jelicie cienkim.
 • Pokrywa zapotrzebowanie krów na witaminy i mikroelementy.
 • Dzięki dodanym żywym kulturom drożdży Saccharomyces cerevisiae, stabilizuje pH płynu żwaczowego i polepsza strawność włókna surowego.
 • Koncentrat dedykowany dla gospodarstw, które borykają się z niskim poziomem białka w mleku.
 • Produkt bardzo chętnie pobierany przez zwierzęta.
Koncentrat ULTRA MILK
 • Produkt o najwyższej zawartości białka ogólnego dla krów mlecznych
 • Występujący duży udział poekstrakcyjnej śruty sojowej, gwarantuje znaczną ilość białka trawionego w jelicie cienkim.
 • Zawiera optymalnie zbilansowaną ilość białka rozkładanego w żwaczu i trawionego w jelicie.
 • Dodano azot niebiałkowy.
 • Zbilansowana zawartość witamin i mikroelementów.
 • Zawiera dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae.
 • Koncentrat idealny dla gospodarstw z dużą zawartością skrobi w dawce pokarmowej.
 • Pozwala szybko podnieść niski poziom mocznika w mleku.
 • Produkt oferowany w bardzo przystępnej cenie.
Koncentrat SUPER MILK
 • Unikatowa receptura trzy w jednym: komponenty białkowe + ziarno kukurydzy + witaminy i mikroelementy.
 • Zawiera kwaśny węglan sodu oraz algi morskie, które buforują środowisko żwacza.
 • Charakteryzuje się optymalną zawartością witamin i mikroelementów.
 • W składzie występują drożdże paszowe, będące źródłem witamin z grupy B, które wpływają na wzrost bakterii celulolitycznych.
 • Przy zastosowaniu 50% koncentratu i 50% zbóż uzyskuje się paszę będącą odpowiednikiem paszy KROWA SUPER 20 o tej samej zawartości białkaogólnego, energii, witamin i mikroelementów.
 • W celu uzyskania paszy o 18% białka ogólnego należy zastosować 40% koncentratu.
 • Rozwiązanie wygodne do zastosowania. Kupując koncentrat SUPER MILK wystarczy go wymieszać z własnym zbożem.