You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Odchów cieląt – przyrosty masy ciała

Jednym z celów w odchowie cieląt jest podwojenie urodzeniowej masy ciała w 60 dni. Jeżeli więc nowonarodzone cielę ważyło 37 kg, to po dwóch miesiącach powinno ważyć 74 kg. Badania wskazują, że intensywne żywienie w okresie odchowu cieląt ma kluczowe znaczenie w rozwoju tkanki parenchymatycznej gruczołu mlekowego. A to, co interesujące, ma większy wpływ na późniejszą wydajność mleczną niż potencjał genetyczny cierliczek. Dodatkowo, intensywne żywienie w tym okresie życia wpływa korzystnie na rozwój układu odpornościowego oraz rozwój układu krwionośnego, pokarmowego i kostnego.

Jakie powinny być optymalne dobowe przyrosty masy ciała cieląt w okresie odchowu? Niestety, nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Dr hab. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2017) uważa, że za wyniki dobre należy uznać te, wynoszące 700-800 g/dobę w pierwszych 8 tygodniach życia, a ich zwiększanie do 900 g można uznać za cel, do jakiego można dążyć, pod warunkiem kalkulacji opłacalności jego realizacji. Dlaczego warto dbać o rozwój cieląt? Ponieważ badania wykazały, że każdy 1 g przyrostu więcej ponad 500 g, oznacza wyższą o 4 litry produkcję mleka w pierwszej laktacji. Czyli, jeżeli cielę przyrosło 700 g zamiast 500 g, to jego wydajność w I laktacji będzie wyższa o 800 l. Pewne jest, że dobowe przyrosty masy ciała nie powinny być niższe niż 500 g/dobę.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszymi programami odchowu cieląt. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym folderze lub na stronie internetowej www.piastpasze.pl.

dr inż. Sylwia Grochowska,
PIAST PASZE Sp. z o.o.