You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PIASTmixy - to grupa mieszanek paszowych uzupełniających mineralno-witaminowo-aminokwasowych dla trzody chlewnej.

Poziomy witamin, mikro i makroelementów w tych mieszankach odpowiadają zapotrzebowaniu określonej grupy produkcyjnej.

PIASTmixy zostały stworzone zgodnie z prawem minimum - maximum, to znaczy, że zarówno składnik będący w niedoborze jak i w nadmiarze pogarsza wyniki odchowu zwierząt.