You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

To mieszanka paszowa uzupełniająca dla loch karmiących i prośnych. W swoim składzie zawiera śrutę poekstrakcyjną słonecznikową oraz kukurydzę. Przy stosowaniu jej w paszach dla loch karmiących w ilości 25%, w pełni pokryje zapotrzebowanie na witaminy i mikroelementy zwierząt rosnących. Do sporządzenia mieszanki dla loch luźnych i niskoprośnych, aby uzyskać odpowiednik paszy Locha Prośna wystarczające będzie zastosowanie udziału koncentratu w ilości 15%.

Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca oparta na wysokobiałkowej poekstrakcyjnej śrucie sojowej. Przeznaczona jest dla loch wysokoprośnych i karmiących oraz luźnych i niskoprośnych. Pokrywa zapotrzebowanie loch o wysokim potencjale genetycznym. Zalecany udział 1 7,5% koncentratu do sporządzenia mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla loch karmiących i wysokoprośnych.

Paszę dla loch niskoprośnych i luźnych - od pokrycia do 90 dnia ciąży przygotujemy stosując od 8,5% do koncentratu.