You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Idąc z duchem czasu wytwórnie pasz PIAST PASZE rozpoczęły działania na rzecz doskonalenia jakości produkowanych wyrobów. Zgodnie z zasadą „od pola do stołu" jesteśmy ważnym ogniwem w łańcuchu żywieniowym człowieka i dlatego bezpieczeństwo zdrowotne naszych wyrobów stało się mottem dla dalszych działań.

Na początku opracowaliśmy i wdrożyliśmy zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej (GMP/GHP). Był to pierwszy krok przygotowujący wytwórnie do wdrożenia systemu HACCP. Nazwa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) jest tłumaczona, jako Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. System ten polega na identyfikowaniu, ocenie i kontroli zagrożeń zdrowotnych mogących powstać w produkcji żywności. Certyfikat na wdrożenie i skuteczne realizowanie systemu HACCP uzyskaliśmy już w 2004 r. Ciągłe doskonalenie tego systemu pozwoliło na uzyskanie wysokiej, powtarzalnej i bezpiecznej dla zdrowia jakości naszych wyrobów.

Kolejnym etapem w rozwoju działalności wytwórni było podjęcie decyzji o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000. W 2010 r. nastąpiła recertyfikacja systemu i uzyskaliśmy certyfikat zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. System ten obejmuje wszystkie działania z zakresu zarządzania i doskonalenia, które decydują o spełnieniu oczekiwań klienta i wymagań prawnych. Praca przy wdrożeniach systemów zarządzania jakością podniosła świadomość wszystkich pracowników w zakresie doskonalenia jakości wyrobów, spełniania wymagań klienta oraz identyfikowania się z firmą.

Na początku 2016 r. Zarząd i Właściciele Spółki podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz GMP+, jako kolejnego kroku spełniania oczekiwań Klientów i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego środków żywienia zwierząt. Wszystkie wytwórnie PIAST PASZE  uzyskały certyfikaty, które potwierdziły pomyślne zakończenie procesów certyfikacji systemu GMP+ i nadały paszom pełnoporcjowym i uzupełniającym status „Zabezpieczonych zgodnie z GMP+ FSA”.

W 2019 r. zapadła decyzja o poszerzeniu standardu GMP+ o nadzór nad paszami bez GMO, poprzez wdrożenie standardu GMP+ FRA MI105 GMO Controlled.

W maju 2021 wszystkie wytwórnie należące do PIAST PASZE uzyskały certyfikaty Polskiej Izby Mleka potwierdzające produkcję pasz „Bez GMO” przy zachowaniu wszelkich standardów popartych przeprowadzonymi audytami. Nasze działania wynikały ze zobowiązania producentów mleka do dostarczania surowca pochodzącego od bydła żywionego paszami bez udziału modyfikacji genetycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów dołożyliśmy wszelkich starań by ułatwić im sprostanie wymaganiom coraz szerszej grupy konsumentów.

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz są corocznie poddawane ocenie zewnętrznych firm nadzorujących, które podczas audytów oceniają funkcjonowanie standardów w naszych zakładach. Pozytywne wyniki audytów są bodźcem dla całej załogi, by dalej rozwijać i doskonalić funkcjonowanie firmy, a przez to zdobywać zaufanie obecnych i przyszłych klientów, dzięki spełnianiu ich oczekiwań.

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Podgląd